Voldsom stigning i antallet af nydanske elever på gymnasier

En succeshistorie: Antallet af nydanske elever i landets gymnasier er steget voldsomt. Men fokus er på det negative.  Der skabes en frygt over andel af elever med indvandrer baggrund i medier og politikerne vil handle. For nogle år siden var problemet, at nydanske unge ikke fik en ungdomsuddannelse.

Nyhederne lyder på, at politikerne fra begge sider af folketingssalen vil gribe ind mod stigende »ghettoisering« af landets gymnasier. Nye tal viser, at nogle gymnasier næsten har fordoblet andelen af nye elever med udenlandsk baggrund på få år. Det KAN påvirke skolernes økonomi og det faglige niveau i negativ retning mener nogle politikere og rektorer.

Nye tal fra Undervisningsministeriet viser, at tilgangen af nye gymnasielever med udenlandsk baggrund stiger meget pludseligt på nogle gymnasier i de større byer.

På Herlev Gymnasium udgjorde elever med udenlandsk baggrund 22 pct. af de nye 1.g’ere i 2010, mens andelen var steget til 48 pct. i 2016. På Høje-Taastrup Gymnasium var den tilsvarende udvikling 32 til 52 pct. På Langkaer Gymnasium udgjorde elever med udenlandsk baggrund 40 pct. af 1.g’erne i 2010 og 73 pct, i 2016, mens tallene for Frederiksberg Gymnasium lød på 33 pct. i 2010 og 48 pct. i 2016.

Den udvikling har ikke kun alarmeret rektorerne, men også politikerne. Den etniske opsplitning har vokset sig til så stort et problem, at regeringen i sin store ghettoplan, der blev præsenteret i sidste uge, har lanceret en model for at vende udviklingen.

Leave a Comment