Søren Hviid: På to områder bør muslimer tjene som forbilleder for danskere

Af Søren Hviid Pedersen

Verden er dejlig mangfoldig, den består af mange forskellige civilisationer. Det er denne mangfoldighed, der gør, at verden bliver et spændende sted at være.

Det er også de forskelle, der gør, at vi kan opdage vor egen kulturelle egenart og identitet. Det er derfor, at globalisering er af det onde, fordi dette altid medfører enslighed og homogenitet, dvs. at forskelle udviskes mellem forskellige kulturer.

Men til trods for globaliseringspres, kan man alligevel godt lade sig inspirere af andre kulturer. Jeg synes for eksempel, at vi fint kan lade os inspirere af en kultur, der i efterhånden mange år har været en yndet skydeskive for mange i Vesten. Her taler jeg naturligvis om den muslimske civilisation. Der er specielt to områder, hvor jeg synes, man kan lære af den muslimske tradition.

Det ene område er, hvorledes muslimerne i langt højere grad værdsætter familien som det væsentligste fællesskab. Og her tænker jeg altså ikke på arrangerede ægteskaber og æresdrab, men på den respekt der hersker om familien, og den autoritet der er knyttet til ens familie. Det synes jeg er ganske tiltrækkende.

Det er tiltrækkende, fordi man fra barnsben lærer, at man er sat i en sammenhæng, der er større end én selv og de flygtige behov og ønsker, man udviser. Ved at antage familiens perspektiv fremfor ens egne egoistiske behov, lærer man at blive et voksent menneske, der skal tage hensyn til andre mennesker.

Netop hensynet til familien, et levende og organisk fællesskab, er grobunden og fundamentet for enhver sund konservatisme. Familien er alt, og du er intet (uden den)! Den vestlige kulturs frigørelsesideologi er den rene gift for familien. I dag er familien tømt for funktioner og indhold, og er blevet reduceret til at være en forbrugsenhed. Familien er ikke en eksistentiel eller materiel nødvendighed mere, den er blevet til en form for forbrugsvalg. Her kan den muslimske kultur tjene som et forbillede.

Religionen

Det andet område, hvor vi kan lære af den muslimske kultur, er deres værdsættelse af deres religion. De tager deres religion alvorligt. Den er på godt og ondt en del af deres liv og gerning.

Der er således en alvorlighed og seriøsitet i deres liv, en seriøsitet som for danskerne og vesterlændingene synes uforståelig.

Siden den franske revolution i 1789 og dens skrækkelige ideologiske arvtagere, liberalismen og marxismen, har man forsøgt at destruere den kristne civilisation og kultur. I stedet for at leve i korsets skygge, lever vi i dag inden for en forståelsesramme, der kan betegnes som hyper-hedonistisk. Vi dyrker og værdsætter mange ting, men allermest os selv og vores frihed og frigørelse, aldrig værdsætter vi det, der betyder noget, nemlig det at være bundet til noget, der er meget større end en selv, f.eks. familien, kristendommen og nationen. Det er derfor, at muslimer kan tjene som forbilleder for danskerne og vesterlændingene.

Søren Hviid Pedersen er højskolelærer ved Rønshoved, cand.scient.pol. og ph.d.

 

Leave a Comment