Nydanskere støtter demokratiet lige så meget som etniske danskere

’Det er meget positivt, hvis der blandt indvandrere i Danmark generelt er en bred opbakning til det repræsentative demokrati,’ lyder det fra integrationsminister Inger Støjberg (V), efter at den såkaldte medborgerskabsundersøgelse afslører, at nydanskerne også bakker op bag de såkaldte frihedsrettigheder.

Der er ikke nogen »betydelig forskel« mellem nydanskeres og etniske danskeres støtte til demokratiet.

Det konkluderer den såkaldte medborgerskabsundersøgelse for Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, der – for første gang – netop har undersøgt ikkevestlige indvandrere og efterkommeres holdning til det repræsentative demokrati samt ytrings-, forsamlings- og religionsfrihed.

Integrationsminister Inger Støjberg (V), som havde bedt om at få udvidet medborgerskabsundersøgelsen, har tidligere advaret om, at der i »nogle miljøer foregår ting, som er direkte antidemokratiske« og forklaret, at undersøgelsen skal bidrage til, at regeringen kan sætte ind over for ekstremistiske holdninger.

Sidste år viste en undersøgelse i Jyllands-Posten, at næsten fire ud af ti muslimer i Danmark ønsker, at koranen skal indgå som fundament for dansk lovgivning.

Kun lidt over halvdelen støttede Grundloven som fundament for al lovgivning, og Inger Støjberg glæder sig derfor over konklusionen af den nye undersøgelse.

»Det er meget positivt, hvis der blandt indvandrere i Danmark generelt er en bred opbakning til det repræsentative demokrati. Det glæder jeg mig over,« skriver Inger Støjberg i en kommentar.

Medborgerskabsundersøgelsen
Danmarks Statistik har i 2012, 2013, 2014 og 2016 gennemført en såkaldt medborgerskabsundersøgelse for Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Medborgerskabsundersøgelsen er en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt nydanskere og personer med dansk oprindelse i alderen 18 år og derover.

De medvirkende nydanskere i undersøgelsen er indvandrere, der har været bosiddende i Danmark i minimum tre år, samt efterkommere med ikkevestlig oprindelse.

I Medborgerskabsundersøgelsen er fokus på indvandrere og efterkommere med ikkevestlig oprindelse, idet tidligere analyser har vist, at denne målgruppe står over for de største udfordringer, når det gælder integration. Gruppen bliver betegnet som nydanskere.

Undersøgelsen afdækker områder inden for medborgerskab, ligebehandling, selvbestemmelse samt tilslutning til demokrati og demokratiske frihedsrettigheder. Resultaterne anvendes til at belyse nydanskeres samt etniske danskeres holdninger til og oplevelse af medborgerskab, ligebehandling og selvbestemmelse, samt om der sker en udvikling inden for disse områder over tid.

Leave a Comment