Nydanske unge føler sig diskrimineret

Undersøgelse viser, at unge nydanskere i København oplever diskrimination i deres hverdag.

Råb, dårlig betjening og at blive ignoreret er nogle af de oplevelser mange unge københavnere i alderen 18-29 år og med ikke-vestlig baggrund oplever. Det fremgår af ny medborgerskabsundersøgelse fra Københavns kommune, som 2.450 unge har deltaget i.

Faktisk har næsten hver anden nydansker inden for det seneste år oplevet at blive diskrimineret. Hele 85% af disse har oplevet dette mere end to gange.

Den nye undersøgelse bliver behandlet på et møde i næste uge i kommunen.

Omvendt oplever lidt flere danske unge, 23% i 2017 mod 20% i 2015, at blive diskrimineret. Det er ikke mindst i forhold til deres køn, at flere danske unge oplever diskrimination.

De unge med rødder i lande som Somalien oh Irak oplever i særdeleshed diskrimination i forbindelse med offentlige transportmidler.

Leave a Comment