Nu må ghettobeboere spejde langt efter udenlandske ægtefæller

En ny politisk aftale betyder blandt andet, at det ikke er muligt for beboere i udsatte boligområder at opnå familiesammenføring med en udenlandsk ægtefælle.

Bor du i en ghetto?

Hvis svaret er ja, kan du kigge langt efter din udenlandske ægtefælle.

Er svaret derimod nej, kan vedkommende måske bestille en enkeltbillet til Danmark.

Regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet indgik onsdag en aftale om nye regler for familiesammenføring.

Et af de centrale punkter i aftalen, som bl.a. Socialdemokratiet har arbejdet for, er, at det ikke skal være muligt at få familiesammen­føring, hvis man bor i et at de udsatte boligområder, der figurerer på Boligministeriets ghetto­liste.

»Det bliver langt sværere at komme hertil, hvis man er af den slags, der har svært ved at integrere sig, lære sproget, ikke arbejder og som kommer med dårlige forudsætninger. Men det bliver nemt for den udenlandske dansker, der har været ude i nogle år, har stiftet en familie og gerne vil hjem,« siger udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) om aftalen.

Om benspændet, der gælder for beboere i udsatte boligområder, siger hun:

»Vi ønsker at bryde ghettoerne ned, og at man netop skal flytte hertil og bidrage. Så nytter det ikke, at man kommer hertil med dårlige forudsætninger i forhold til sprog og arbejde og flytter direkte ind i et ghetto-område.«

Udlændingeordfører for de Radikale Sofie Carsten Nielsen er mindre begejstret for det nye ghettokrav. Hun er dog glad for, at tilknytningskravet er afskaffet og er enig med aftalepartierne i, at familier skal kunne forsørge sig selv, hvis de flytter til Danmark.

»Derfor kan jeg ikke forstå, at personer, der kan forsørge sig selv, ikke kan få familiesammenføring, hvis de bor i et udsat boligområde.«

Ifølge Inger Støjberg handler det om, at regeringen vil nedbryde ghettoområder. Så nytter det vel ikke, hvis udlændinge netop bliver familiesammenført der?

»Det er danske statsborgere, vi gerne vil have derud. Og hvem vil flytte dertil, hvis man får frataget rettigheder,« siger Sofie Carsten Nielsen.

Flere krav til sammenføring

I aftalen er det desuden vedtaget, at en ægtefælle kun kan komme til Danmark, hvis fire ud af seks nye »integrationsrelevante« punkter er opfyldt.

De handler blandt andet om, at ægtefællen i Danmark skal have bestået en prøve i dansk 3 eller tilsvarende, ligesom et af kravene går på, at vedkommende skal have ordinær fuldtidsbeskæftigelse eller have haft egen virksomhed i mindst fem år i Danmark.

Aftalen kommer efter, at det i medierne har været beskrevet, hvordan danskere, der har arbejdet i udlandet i en årrække, ikke kunne få familiesammenføring på grund af manglende tilknytningskrav.

 

Vejen til integration: De nye krav

Det nye integrationskrav betyder, at fire ud af seks integrationsrelevante betingelser skal være opfyldt:

Herboendes sprogkundskaber: Bestået Prøve i Dansk 3 eller tilsvarende.

Herboendes erhvervserfaring: Ordinær fuldtidsbeskæftigelse eller selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst fem år i Danmark.

Herboendes uddannelse: Uddannelse i mindst seks år, heraf mindst et års uddannelse ud over grundskolen, i Danmark. Uddannelse ud over grundskolen omfatter et års fuldtidsuddannelse på en kompetencegivende uddannelse. 10. klasse eller efterskoleophold kan ikke indgå i opgørelse af uddannelse ud over grundskolen.

Ansøgers sprogkundskaber: Engelsk­kundskaber på B1-niveau eller bestået Prøve i Dansk 1. For så vidt angår engelskkundskaberne skal ansøger vedlægge et prøvebevis fra en anerkendt sprogudbyder.

Ansøgers erhvervserfaring: Ordinær fuldtidsbeskæftigelse eller selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst tre ud af de seneste fem år.

Ansøgers uddannelse: Bestået uddannelsesforløb af mindst et års varighed på en uddannelse, der mindst er på niveau med en videregående uddannelse her i landet eller kan sidestilles med en dansk erhvervsuddannelse.

Dertil kommer, at den herboende person skal have en selvstændig bolig og være selvforsørgende. Ligesom begge personer skal være fyldt 24 år (24-årsreglen).

Der skal stilles en økonomisk garanti på 100.000 kroner.

Leave a Comment