Menneskerettighedsdomstol: Fornærme Profeten Muhammed er ikke ytringsfrihed

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol besluttede torsdag den 25. oktober 2018, at en østrigsk kvindes fornærmelse af Profeten Muhammed ikke var ytringsfrihed.

Et syvdomspanel besluttede at en østrigsk statsborger, der blev identificeret som E.S. ved retten, havde holdt seminarer om islam i 2008 og 2009 for den højre frihedsparti (FPO) hvor hun diskuterede profetens ægteskab med sin kone Aisha. Hun beskyldte Profeten Muhammed for pædofili og mente Aiska var et barn på det tidspunkt.

En østrigsk domstol dømte hende til i 2011 en bøde for 480 euro, en dom, der blev fastholdt ved to appeller.

Erklæringen tilføjede også, at der ikke var sket nogen overtrædelse af artikel 10 i den europæiske menneskerettighedskonvention om ytringsfrihed. E.S udtalelser “blev ikke formuleret på en neutral måde med det formål at være et objektivt bidrag til en offentlig debat om børneægteskab”, udtalte domstolen.

De østrigske domstole havde også debat om pædofili og børneægteskab, hvor der også blev givet udtryk for, at børneægteskab også var en almindelig praksis i de europæiske herskende familier tilbage i historien.

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol understregede også, at E.S udtalelser var “uhyggelige” og “et voldeligt angreb på islams profet, som kunne sætte gang i fordomme og en fare for religionsfriheden”. Det østrigske domstole fastslog, at ES udtalelser baserede sig på usande fakta og uden hensyntagen til den historiske sammenhæng.

Østrig, et land på 8,8 millioner mennesker, har omkring 600.000 muslimske indbyggere. Koalitionsregeringen, en alliance af konservative og langt til højre, kom til magten kort efter Europas asylkrise med løfter om at forhindre en anden tilstrømning. I april truede Østrigs højrekansler Sebastian Kurz med at lukke en af ​​de største moskeer i Wien og opfordrede de kommunale myndigheder til at være strengere med hensyn til statsstøtte til muslimske organisationer i byen.

Leave a Comment