Jeg er udlandsdansker og beder ikke om sociale goder – men behandl mig ordentligt

Af Birgit Drejer Lurie, cand.scient. og dansk statsborger bosat i Phoenix, Arizona, USA

Folketinget arbejder på at ændre reglerne for udlandsdanskere, men fokuserer kun på dem, der vil vende tilbage til Danmark permanent. En anden gruppe udlandsdanskere er imidlertid blevet glemt i debatten. Det er os, der ikke vil flytte tilbage permanent, men vil dele vores tid mellem Danmark og landet, hvor vi har boet i mange år.

Det er sørgeligt, at en dansker gift med en ikke-Schengenborger ikke kan besøge Danmark med sin ægtefælle i en længere periode. Det er sørgeligt, at vores ægtefæller bliver behandlet nøjagtigt som en turist, der aldrig før har besøgt Danmark.

Vi ønsker og arbejder aktivt for en tæt tilknytning til det Danmark og den familie, vi var nødt til at forlade på grund af kærlighed. Men reglerne modarbejder os.

Jeg er amerikansk gift og har boet i USA de sidste 43 år. Vi har to børn. Begge taler flydende dansk. Den ene er bosiddende i Danmark, dansk gift med to børn og er uddannet læge. Den anden bor i USA, men besøger Danmark så tit som muligt. Min mand taler dansk. Begge vores børn har tilbragt et år i Danmark i en dansk skole. Vi har bygget sommerhus på Djursland og har ejet det de sidste 12 år. Vi bidrager således til den danske økonomi. Vi støtter mine ældre forældre, når vi er i Danmark, og vil gerne være i stand til at støtte endnu mere. Vi yder og vil gerne yde mere.

Vi er i Danmark tre måneder om året. Det er, hvad vi har lov til. På grund af den danske lovgivning må min mand kun være i Danmark i 90 ud af 180 dage. Nøjagtigt som en turist, der aldrig før har været i Danmark. Det betyder, at hvis der sker noget med medlemmer af vores familie, har min mand ingen ret til at komme tilbage, hvis han har brugt 90 ud af de 180 dage. Er det rimeligt?

Andre lande inden for Schengen har specielle regler, der tillader mennesker, som kan bevise, at de ikke er en byrde for landet, at de kan blive op til 180 dage om året. I Sverige og Frankrig kan man søge om forlænget opholdstilladelse. Hvorfor ikke i Danmark? Nu, da den danske regering skal til at ændre loven om udlandsdanskere, vil det være en god anledning til også at tale om os, der ikke vil vende tilbage permanent, men som gerne vil tilbringe et halvt år i vores land og et halvt år i det land, vi stadig er tæt knyttet til, Danmark.

En lov, der giver tilladelse til at forlænge et ophold i Danmark, hvis man har adresse i Danmark, sygeforsikring og tilstrækkelig kapital, kan kun være en fordel for det danske samfund. Vi betaler med glæde ejendomsskat, husleje, moms og anden skat uden at være til belastning for samfundet. Vi beder ikke om sociale goder. Vi beder om at blive behandlet ordentligt – ikke andet.

Jeg håber, at den danske regering vil indse, at vi udlandsdanskere kan berige det danske samfund med vores erfaringer og vore investeringer. Jeg håber, at regeringen vil indse, at vi stadig er danskere, selvom vi ikke har boet permanent inden for Danmarks grænser i mange år.

Leave a Comment