Indvandrere udnytter systemet mindre end danskere

Intet tyder på, at indvandrere udnytter systemet mere end danskere. Faktisk viser tal fra Sønderborg, at indvandrere får langt færre sanktioner end etniske danskere. Men hvorfor gør de det?

Tal fra Sønderborg Kommune tyder på, at indvandrere med ikke-vestlig baggrund i langt mindre grad end danskere misbruger kontanthjælp. En tredjedel af kontanthjælpsmodtagerne er af ikke-vestlig herkomst, men kun 13 procent af dem, der får en sanktion for at overtræde reglerne, har en ikke-vestlig baggrund.

Om forskellen skyldes, at de er mere lovlydige end danskere, eller de to grupper ikke behandles lige, er det til gengæld svært at få en forklaring på. Det har forvaltningen ikke undersøgt. Spørgsmålet er rejst, fordi Venstre og Dansk Folkeparti i byrådet foreslog, at kommunen lavede en undersøgelse af, om nogle af de problemer, der blev rejst i TV2-dokumentaren “Moskeerne bag Sløret”, findes i Sønderborg. Det blev afvist af byrådsflertallet, der lod det være op til den enkelte forvaltning at tage relevante spørgsmål op.

 

En fornemmelse

Formand for arbejdsmarkedsudvalget, Jan Prokopek Jensen (S), har haft kendskab til tallene – også før sagen blev rejst i byrådet – og har undret sig.

– Ud fra tallene kan man godt få en fornemmelse af, at folk ikke er behandlet på samme måde. Jeg har allerede givet ordre til, at fra nu af skal der sanktioneres lige så hårdt overfor flygtninge som overfor danskere. Om et år tror jeg, tallene har ændret sig, og de to grupper har nogenlunde lige mange sanktioner, siger han.

Når det er sagt, synes Jan Prokopek, at tallene i hvert fald viser, at der ikke er grund til at tro, at personer af anden etnisk herkomst udnytter systemet i højere grad.

– Det er der ikke noget som helst i tallene, der tyder på, siger han.

FAKTA Tallene 

Opgørelsen som forvaltningen har udarbejdet er fra 2015. Tallene for 4. kvartal ser sådan ud:

  •  1416 personer var på kontanthjælp. Af dem var 868 (61,3 procent) af dansk herkomst. 470 (33,2 procent) fra ikke-vestlige lande.
  • 188 personer på kontanthjælp fik i fjerde kvartal en sanktion for at overtræde reglerne. 155 var af dansk oprindelse, 23 af ikke-vestlig oprindelse.

Leave a Comment