DF og S: Vi skal have mere statistik på indvandrernes børnebørn

Dansk Folkepartie og Socialdemokraterne efterlyser nye statistiske opgørelser af indvandrere og efterkommere, så de bliver fulgt i flere generationer end i dag.

Der skal laves om på statistikkerne over indvandrere og de efterfølgende generationer af efterkommere.

Det er meldingen fra Dansk Folkeparti (DF). Ifølge partiet bliver der i dag ikke ført tilstrækkeligt med statistik over personer i Danmark med udenlandske rødder.

Meldingen kommer midt i en debat om, hvordan nye og gamle nydanskere bliver opgjort i statistikkerne.

Det blev mødt med kritik fra både S og V, at efterkommernes børn ikke tæller med i fremskrivningen af antallet af indvandrere og efterkommere i publikationen »Indvandrere i Danmark 2018« fra Danmarks Statistik.

I stedet bliver langt de fleste børn af efterkommere født i Danmark statistisk opgjort som danskere.

På samme måde har der været stor diskussion om »Analyse af børn af efterkommere med ikkevestlig oprindelse« fra Udlændinge- og Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet, som er blevet omtalt i Berlingske. Såvel de to ministre som Berlingske er efterfølgende blevet kritiseret for deres udlægning af talmaterialet.

DFs udlændinge- og integrationsordfører, Martin Henriksen, ser gerne, at børnene, også kaldet tredjegenerationsindvandrere, fremover også bliver fremskrevet selvstændigt i statistikkerne. Det samme gælder fjerde og femte generation, når den tid kommer.

»Vi mener, man skal gå meget længere, end man gør i dag,« siger han og tilføjer:

»Vi vil gerne have, at der er flere, der bliver talt med i de her opgørelser, som Danmarks Statistik løbende laver i forhold til befolkningsfremskrivninger osv. Folk med indvandrerbaggrund bliver pludselig registreret som med dansk oprindelse i stedet, og det afspejler ikke rigtig den faktiske udvikling i samfundet, synes vi.«

S støtter – V er positiv
Derfor har DF fremsat et lovforslag med krav om, at regeringen nedsætter en arbejdsgruppe, »der skal udrede, hvordan Danmarks Statistik fremover skal opgøre antallet af indvandrere og efterkommere på fyldestgørende vis«.

»Arbejdsgruppen skal fremkomme med forslag til nye statistiske opgørelser til brug for de politiske beslutningstagere og med henblik på at understøtte samfundsdebatten,« hedder det.

DF kan regne med støtte til lovforslaget fra Socialdemokratiet (S). Venstres (V) udlændinge- og integrationsordfører, Mads Fuglede, er positiv over for det.

Leave a Comment