1-årige ghetto-børn skal tvinges i dagtilbud. Eksperter advarer.

1-årige ghetto-børn skal i dagtilbud: Ellers mister forældre børnechecken. Sådan har Regeringen, Socialedemokratiet og Dansk Folkeparti vedtaget idag. Med de nye regler skal børn fra udsatte boligområder have et obligatorisk læringstilbud på 25 timer om ugen. Ellers risikerer forældrene at miste børnechecken.

Men eksperterne advarer: Man kan jo ikke bare åbne små børns hoveder og fylde dem op med viden og lærdom, lyder det fra Anja Marschall, ph.d. og lektor ved Københavns Professionshøjskole, forsker i børns hverdagsliv. Børn kommer ikke bedre videre i livet, hvis relationen mellem familien og samfundet skorter på tillid.

Ro, regelmæssighed og renlighed var engang retningslinjer for god småbørnspleje. I dag ved vi, at disse retningslinjer ikke kan stå alene i omsorgen for vores mindste. For uden tillid, tryghed, tålmodighed og tid når vi ingen vegne, hvis vi ønsker at give børnene den bedste start på livet. Tiltag, som bygger på tvang, passer derfor meget dårligt ind i det, vi i dag ved om børn.

Forleden kunne man i Jyllands-Posten læse, at børn i udsatte boligområder ifølge et foreliggende regeringsnotat skal være i vuggestue 25 timer om ugen: Timerne skal fordeles »jævnt over ugens fem dage«. Lederen af daginstitutionen skal registrere komme- og gåtider og tjekke, at barnet er til stede i de påkrævede timer.

Hvis ikke det er tilfældet, ryger børnechecken. Kommunen skal sikre, at »timerne er placeret mest muligt, når børnene er vågne«.

Vi vil ikke anfægte, at der kan være mange gode tanker i ”at gøre noget bedre for nogens skyld”. Men at tvinge forældre til at aflevere deres børn i vuggestue har aldrig været en god idé. Notatet minder mest af alt om, at nogle børn skal ”læringstvangsfodres” i deres vågne timer, hvor man påpeger, at de allermindste ikke skal spilde tiden på at sove.

Har man bare en smule viden om børns udvikling, ved man, at småbørn ikke spilder tiden, når de sover. Man ved også, at man ikke bare kan åbne børns hoveder og fylde dem op med viden og lærdom. Hverken når det kommer til tal, bogstaver eller sprog, ej heller når det kommer til demokratiforståelse og danske traditioner.

Gennem gode relationer, nærvær og omsorg bidrager vuggestuens pædagoger med at introducere børnene til verden, livet og sproget, men dette komplekse pædagogiske arbejde kræver gode relationer til børnene og ikke mindst til børnenes forældre. Derfor bygger pædagogisk vuggestuearbejde på tillid. Tillid mellem barnets voksne og tillid til, at den anden part vil barnet det godt.

Et ”påtvunget tilbud” er derfor aldrig et ”tilbud”, men en foranstaltning, der næppe skaber fundamentet for et frugtbart samarbejde mellem hjem og daginstitution.

Når man vil sikre, at alle børn har det godt og får adgang til at tage del i samfundets fællesskaber, må man gå ad andre veje.

For det første bliver man nødt til at tro på, at forældre som udgangspunkt vil deres børn det bedste, uanset hvor familien bor. For det andet må man insistere på at etablere dialog på tværs af de hverdagssammenhænge, som børnene tager del i. Den bedste løsning er således ikke, at én sammenhæng – her hjemmet – diskvalificeres, mens den anden kører solo.

Meget forskning peger på, at sådanne kompensatoriske tiltag er ganske problematiske, og at virkningerne af dem i bedste fald er kortsigtede, fordi de bygger på en individualisering af samfundsmæssige og strukturelle problemer.

Der er i dag et stort politisk fokus på, at børn skal gå ad samme vej videre i livet. Dermed overser man, at børn og familier er forskellige, og at mange forskelligheder hverken skal eller kan afskaffes. Der er børn, der vokser op i familier, der gør nogle ting anderledes end flertallet, men hvor børnenes ve og vel ikke er truet. Hverdagen er blot anderledes, og ”gode liv” kan nu engang se ud på mange måder.

Naturligvis skal børn vokse op i hensigtsmæssige rammer, men børn kommer ikke bedre i vej med hurtige ”snuptagsløsninger” og slet ikke med tvang. Sundhedsplejersker og pædagoger er uddannede til at opbygge tillid og gennem dialog etablere samarbejde med forældre.

Dette arbejde skal understøttes politisk og med barnets og familiens trivsel i centrum.

Børn får ikke en bedre hverdag eller kommer bedre videre i livet, hvis relationen mellem familien og samfundet skorter på tillid. Uden tillid, tryghed, tålmodighed og tid bliver børnene gidsler i de voksnes krig om at definere, hvad der er det bedste for dem.

Leave a Comment